Portretproject 2004-2006

Cor Brom

Cor Brom als priester uitgevoerd (terracotta/ijzeroxide)  maart 2006

Cor Brom (Valkenburg, afgerond mei 2004) Het portret zonder hoofddoek uit 2004

Cor Brom mei 2004

Cor Brom (Valkenburg) Cor is hier te zien in een versie met "tijdelijke" haartooi 2 maart 2006!


© Copyright all pictures  Paul Beckers